Bakı, Vladislav Plotnikov küçəsi 14

agency@safaroff.com

(+994 55) 505 51 10

"Üzüm və Şərab Festivalı"

Şərabın vurğunu olanlar üçün!

vebsayt korporativ

23 Sep 2019

agwf.az
  • 42+ səhifə sayı
  • 6 işçi sayı
  • 3 ay layihə müddəti

HAQQINDA

Üzüm və Şərab Festivalının əsas məqsədi - yerli şərab istehsalına dəstək, şərab məhsullarının dünya bazarına ixracı, habelə şərab mədəniyyətinin düzgün təbliği və turizm sahəsində inkişafıdır. Nəzərdə tutulan təbliğat strategiyasında veb-səhifənin önəmini dərk edirdik və hazırladığımız layihədə ümumi festival ab-havasını formalaşdırmağa çalışdıq. Bir cümlə ilə izah etmək olarsa, bu sayt şərabın vurğunu olanlar üçün hazırlanıb!

Digər layihələr