MOBİL

ALBALI

TAPŞIRIQ

ALBALI.

HƏLL

ALBALI

KOMANDA

PROQRAMLAŞDIRMA ŞÖBƏSİNİN RƏHBƏRİ

ZÜLFÜQAR İSMAYILZADƏ

WEB DİZAYNER

RUSLAN ŞƏRİFOV

LAYİHƏLƏR ÜZRƏ MENECER

NÜBAR HƏSƏNOVA