MOBİL

TOPAZ APP

TAPŞIRIQ

TOPAZ APP.

HƏLL

KOMANDA

PROQRAMLAŞDIRMA ŞÖBƏSİNİN RƏHBƏRİ

ZÜLFÜQAR İSMAYILZADƏ

WEB DİZAYNER

ZİYA ƏLİYEV

TƏSİSÇİ VƏ İDARƏEDİCİ PARTNYOR

AQŞİN XALİQOV