VIDEO

XIRDALAN BALTIKA

TAPŞIRIQ

XIRDALAN BALTIKA.

HƏLL

KOMANDA

TƏSİSÇİ VƏ İDARƏEDİCİ PARTNYOR

ÇİNGİZ SƏFƏROV

LAYİHƏLƏR ÜZRƏ MENECER

CƏMİLƏ XALİKOVA