VIDEO

BALTIKA PROMO

TAPŞIRIQ

BALTIKA PROMO.

HƏLL

KOMANDA

TƏSİSÇİ VƏ İDARƏEDİCİ PARTNYOR

ÇİNGİZ SƏFƏROV

LAYİHƏLƏR ÜZRƏ MENECER

CƏMİLƏ XALİKOVA