VIDEO

LAMBORGHINI

TAPŞIRIQ

LAMBORGHINI.

HƏLL

.

KOMANDA

TƏSİSÇİ VƏ İDARƏEDİCİ PARTNYOR

ÇİNGİZ SƏFƏROV / AQŞİN XALİQOV

LAYİHƏLƏR ÜZRƏ MENECER

CƏMİLƏ XALİKOVA