VIDEO

AKKORD

TAPŞIRIQ

AKKORD.

HƏLL

AKKORD

KOMANDA

TƏSİSÇİ VƏ İDARƏEDİCİ PARTNYOR

ÇİNGİZ SƏFƏROV

LAYİHƏLƏR ÜZRƏ MENECER

NATƏVAN ŞİXİYEVA