VIDEO

AKKORD SEMENT

TAPŞIRIQ

AKKORD SEMENT.

HƏLL

.

KOMANDA

TƏSİSÇİ VƏ İDARƏEDİCİ PARTNYOR

ÇİNGİZ SƏFƏROV

LAYİHƏLƏR ÜZRƏ MENECER

NATƏVAN ŞİXİYEVA